Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 96

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 98

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 260

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 262

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 283

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 351

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/smblog/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 353
عدالت اجتماعی Archives » پردازش و تحلیل داده دقیقه

نسبت هزینه‌کرد شهرداری تهران در مناطق با عدالت اجتماعی

بررسی قراردادهای هزینه‌ای کلان شهرداری تهران نشان می‌دهد تبعیض سیستماتیکی در هزینه‌کرد شهرداری در مناطق برخوردار و کم‌برخوردار وجود ندارد. در عین حال حمایت سیستماتیکی نیز از مناطق کم‌برخوردار در در این قراردادها به نفع مناطق کم‌برخوردارتر به چشم نمی‌خورد. جمعیت و مساحت منطقه متغیرهای موثرتری در توضیح هزینه‌کرد شهرداری در هر منطقه هستند.