کرونانگار؛ رصد شیوع کرونا در ایران

کرونانگار تلاشی است برای تجمیع و تحلیل روزانۀ آمار رسمی ویروس کرونا (کووید ۱۹) در ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر روز ظهر این آمار را در رسانه‌ها اعلام می‌کند. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به داشبورد تحلیلی کرونانگار دسترسی داشته باشید.

ادامهٔ “کرونانگار؛ رصد شیوع کرونا در ایران”

نسبت هزینه‌کرد شهرداری تهران در مناطق با عدالت اجتماعی

آیا شهرداری به یک میزان در مناطق مختلف شهر هزینه می‌کند؟ آیا مناطق برخوردارتر سهم بیشتر از منابع مالی شهر دارند؟ آیا گرایشی سیستماتیک در صرف منابع عمومی به نفع ثروتمندان در شهر در جریان است؟

این پرسش از این نظر حائز اهمیت است که تصور غالب این است که طبقه ثروتمند عموماً از نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری برخوردار است و به همین دلیل محتمل است منابع عمومی را هم بیشتر در خدمت خود خرج کند.

ادامهٔ “نسبت هزینه‌کرد شهرداری تهران در مناطق با عدالت اجتماعی”

روند زمانی پژوهش‌های شهرداری تهران

تحلیل پژوهش‌های شهرداری تهران – بخش پنجم و پایانی

توضیح: سامانه شفافیت شهر تهران بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم به منظور انتشار داده‌های مرتبط با عملکرد و فعالیت‌های شهرداری مجموعه‌ای از داده‌ها را در سامانه شفاف منتشر نموده است که از جمله آن، داده‌های مرتبط با پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های وابسته به شهرداری است. این تحلیل می‌کوشد تا نگاهی به این داده‌ها داشته باشد و روایتی از جزئیات و محتوای این پژوهش‌ها بدست دهد. جزئیات این داده را می‌توانید در بخش اول تحلیل ببینید. در بخش قبلی موضوعات و مکان‌ها ی پژوهش و نسبت آن با دغدغه‌های شهروندان بررسی شد. در ادامه بخش پنجم و پایانی تحلیل را می‌خوانید.

ادامهٔ “روند زمانی پژوهش‌های شهرداری تهران”

پژوهش‌های شهرداری و دغدغه‌های مردم

تحلیل پژوهش‌های انجام شده در شهرداری تهران – بخش چهارم

توضیح: سامانه شفافیت شهر تهران بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم به منظور انتشار داده‌های مرتبط با عملکرد و فعالیت‌های شهرداری مجموعه‌ای از داده‌ها را در سامانه شفاف منتشر نموده است که از جمله آن، داده‌های مرتبط با پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های وابسته به شهرداری است. این تحلیل می‌کوشد تا نگاهی به این داده‌ها داشته باشد و روایتی از جزئیات و محتوای این پژوهش‌ها بدست دهد. جزئیات این داده را می‌توانید در بخش اول تحلیل ببینید. در بخش دوم و سوم به ترتیب موضوعاتِ پژوهش و مکان‌های پژوهش بررسی شد. در ادامه بخش چهارم تحلیل را می‌خوانید.

ادامهٔ “پژوهش‌های شهرداری و دغدغه‌های مردم”

مکان‌های مورد پژوهش در شهرداری تهران

تحلیل پژوهش‌های انجام شده در شهرداری تهران – بخش دوم

توضیح: سامانه شفافیت شهر تهران بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم به منظور انتشار داده‌های مرتبط با عملکرد و فعالیت‌های شهرداری مجموعه‌ای از داده‌ها را در سامانه شفاف منتشر نموده است که از جمله آن، داده‌های مرتبط با پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های وابسته به شهرداری است. این تحلیل می‌کوشد تا نگاهی به این داده‌ها داشته باشد و روایتی از جزئیات و محتوای این پژوهش‌ها بدست دهد. جزئیات این داده را می‌توانید در بخش اول تحلیل ببینید. در بخش دوم، موضوعاتِ پژوهش بررسی شد. در ادامه بخش سوم تحلیل را می‌خوانید.

ادامهٔ “مکان‌های مورد پژوهش در شهرداری تهران”

موضوعات مورد پژوهش در شهرداری تهران

تحلیل پژوهش‌های انجام شده در شهرداری تهران – بخش دوم

توضیح: سامانه شفافیت شهر تهران بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم به منظور انتشار داده‌های مرتبط با عملکرد و فعالیت‌های شهرداری مجموعه‌ای از داده‌ها را در سامانه شفاف منتشر نموده است که از جمله آن، داده‌های مرتبط با پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های وابسته به شهرداری است. این تحلیل می‌کوشد تا نگاهی به این داده‌ها داشته باشد و روایتی از جزئیات و محتوای این پژوهش‌ها بدست دهد. جزئیات این داده را می‌توانید در بخش اول تحلیل ببینید. در ادامه بخش دوم تحلیل می‌آید.

ادامهٔ “موضوعات مورد پژوهش در شهرداری تهران”

سازمان‌های پژوهش‌گر در شهرداری تهران

تحلیل پژوهش‌های انجام گرفته در شهرداری تهران – بخش اول

سامانه شفافیت شهر تهران بر اساس مصوبه شورای شهر پنجم به منظور انتشار داده‌های مرتبط با عملکرد و فعالیت‌های شهرداری مجموعه‌ای از داده‌ها را در سامانه شفاف منتشر نموده است که از جمله آن، داده‌های مرتبط با پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های وابسته به شهرداری است. این تحلیل می‌کوشد تا نگاهی به این داده‌ها داشته باشد و روایتی از جزئیات و محتوای این پژوهش‌ها بدست دهد.

ادامهٔ “سازمان‌های پژوهش‌گر در شهرداری تهران”

بررسی نیروی انسانی در شهرداری تهران

در چند نوشتار آتی سعی داریم شهرداری تهران را از نظر منابع نیروی انسانی بررسی کنیم و در صورت امکان از برخی جهات با سایر شهرهای مهم جهان مقایسه‌ای انجام دهیم. این بررسی‌ها بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی شهرداری تهران در سامانه شفافیت شهرداری تهران انجام شده است.

ادامهٔ “بررسی نیروی انسانی در شهرداری تهران”

درباره

واژۀ «دقیـــقه» امروز بیشتر برای اشاره شصت ثانیۀ پشت سرهم یا یک‌ شصتم ساعت به کار می‌رود اما پیش‌تر کاربرد آن اشاره به نکته‌ای باریک و ظریف بوده ‌است؛ آنچنان که در کالبد لحظات بذر رغبت بکارد و زمان یکنواخت را به درنگ و تامّل از بی تفاوتی درآورد.

«دقیقه‌ای برای تامل» جایی‌است برای دسته‌جمعی و بلند فکر کردن، و انتشار افکاری که اگرچه در موضوع گسترده و متنوع‌اند اما در رویکرد کمّی به مسائل و بیان ساده و بصری با یکدیگر مشترک و هم‌آهنگ‌اند.

اگر مطالب اینجا را مطالعه می‌کنید ما را در جریان نظرات و ایده‌های خود قرار دهید. نمی‌توان به نتایج هیچ تحلیلی بدون نقد و تبادل نظر اطمینان کرد.

اگر علاقه‌مند به انتشار مطالباتان در «دقیقه‌ای برای تأمل» هستید با ما تماس بگیرید: blog@statsminute.ir